letter

 

Velkommen til Sjølyst Fastlegesenter 

 

Vårt telefonnummer er: 993 46 007

Epost: post@sjolystfastlege.nhn.no

 

Stetoskopet?

 

Stetoskopet er Sjølyst Fastlegesenters nyhetsbrev. Det har til formål å komme ut én gang i halvåret med nyttig informasjon om Sjølyst Fastlegesenter, og med generelle helseråd til pasienter tilknyttet senteret. For å abonnere på Stetoskopet sender du oss en e-post med din e-postadresse til post@sjolystfastlege.no. Vi vil da sende deg fremtidige utgaver av Stetoskopet! Har du ikke tilgang til e-post kan vi sende deg Stetoskopet i posten. Du må da gi oss beskjed om dette neste gang du besøker oss, eller ved å ringe til oss.

 

LAST NED:

Stetoskopet, 1. utgave

 

 

Medarbeidere – hvem er vi?

 

Etter at Sjølyst Fastlegesenter flyttet inn i nye lokaler i Messepromenaden i april, har vi gradvis utvidet vår stab og dermed vårt tilbud til deg som pasient. Vi startet høsten med å ønske flere nye behandlere velkommen hos oss. Vår stab utgjør dermed;

 

Tove Kristin Fløgstad, spesialist i allmennmedisin

Dr. Fløgstad har mange års erfaring innen allmennmedisin, blant annet som fastlege på Lillehammer. Hun har også i en periode jobbet på fylkeslegens kontor. 1. september 2009 trådte hun inn som medeier i Sjølyst Fastlegesenter. Hun innehar en bistilling (1 dag per uke) hos Norsk Pasientskadeerstatning, og vil ellers være tilstede i Messepromenaden.

 

Julie Julsrud Titterud

Dr Titterud har fra våren 2011 blitt ansatt i en ny legehjemmel i Ullern bydel og blitt medeier i legesenteret. Hun vil være til stede de fleste dagene. Vi har således utvidet kapasiteten. Nye og gamle pasienter er velkomne og vi kan i denne fasen love kort ventetid.

 

Charlotte Sogn

Dr. Sogn fungerte som vikar fram til 1. mai 2011 hvor hun gikk ut i svangerskapspermisjon. Vi ønsker henne lykke til.

 

Anne Flem Jacobsen, spesialist i gynekologi

Dr. Flem Jacobsen er seksjonssjef / overlege ved seksjon for fødselshjelp / Kvinneklinikken på Ullevål Sykehus. Hun har doktorgrad og spesialkompetanse på blodpropp i svangerskapet Hun har de siste 14 årene hatt en kveldspraksis hvor hun blant annet har utført vanlig gynekologisk undersøkelse med ultralyd, utredning av blødningsforstyrrelser, veiledning om prevensjon eller hormonbehandling, utredning av barnløshet og svangerskapskontroll med ultralyd. Som tidligere ved Sjølyst Medisinske Senter, vil Dr. Flem Jacobsen ta imot pasienter i Messepromenaden tirsdager 16–20.

 

Magne Medhus, spesialist i psykiatri og barne- og ungdomspsykiatri

Dr. Medhus har i en årrekke engasjert seg spesielt innen barne- og ungdomspsykiatri, og flyttet til oss i forbindelse med at Sjølyst Medisinske Senter ble nedlagt i august. Etter mer enn 40 år som lege, gikk han av med pensjon i 1. nov. 2009, og vil bli savnet av pasienter og kollegaer.

 

Per Håkon Eikesth, spesialist i psykiatri

Dr. Eikeseth er avdelingsoverlege ved Vor Frue Hospital, og har i tillegg en deltidshjemmel som privatpraktiserende psykiater. Som Dr. Medhus kom han til fastlegesenteret i august 2009.

Lasse Farner, psykolog

Farner er utdannet psykolog fra Universitetet i Oslo med fordypning i systemisk kognitiv terapi. Han har siden 2001 arbeidet med nevropsykologiske problemstillinger og utredninger i privat og offentlig regi. For tiden er han dr.gradsstipendiat ved Ullevål Universitetssykehus hvor han forsker på nevropsykiatriske følger etter hjerneslag.

 

Svenn Erik Jacobsen, psykolog

Jacobsen har som Farner også tidligere vært tilknyttet Sjølyst Medisinske Senter. Han tilbyr nevropsykologiske utredninger i privat regi.

 

Christian Eidem, kiropraktor

Eidem er utdannet kiropraktor ved Skandinaviska Kiropraktorhøyskole i Stockholm, hvor han var ferdig i 2008. Siden da har han jobbet deler av uken ved Sjølyst Medisinske Senter og resten på Strømmen. Han begynner hos oss på torsdager, med sikte på å utvide etter hvert som det er behov for det.

 

Dr Anne Christine (Tine) Buckley Poole har av helsemessige grunner  besluttet at hun slutter helt som fastlege og har sluttet ved Sjølyst Fastlegesenter.  Vi takker for innsatsen og ønsker henne lykke til videre.

 

I tillegg til behandlerne nevnt over vil du også møte legesekretærene

Brit Catai, Pia Settem, Vivi Øvergaard og Hanne Harlem

som vil bistå deg med alt fra timebestilling, blodprøvetaking, vaksineringer og mye mer. De nåes best på 993 46 007,  post@sjolystfastlege.no, i resepsjonen eller på laboratoriet.

 

Rasmus Nordbø

Nordbø er daglig leder og har ansvaret for den daglige driften av senteret, samt at alt teknisk på klinikken fungerer slik det skal, og at vi nå er tilknyttet Norsk Helsenett. rasmus@sjolystfastlege.no

 

Vi vil sammen gjøre det beste vi kan for at du skal bli fornøyd som pasient hos oss!

 

 

Generell informasjon – Sjølyst Fastlegesenter

 

Informasjon om håndhygiene

Skjema for oppdatering av opplysninger

NAV.no – Min Fastlege

Telefontid:                    Vi har telefontid fra kl 0830-1100 og 1300-1500 for at du skal vite når du kan nå oss.

Timebestilling:            Kan også foregå pr. e-post. Dette gjelder selvfølgelig ikke øyeblikkelig hjelp. Husk og skriv navn og hva det gjelder, samt evt. telefon nummer vi kan nå deg på. Vi tilstreber at du skal få svar på din forespørsel innen 1 arbeidsdag. post@sjolystfastlege.no

Resepter:                       Bruker du faste medisiner kan dette også bestilles pr. e-post, og hentes i resepsjonen neste arbeidsdag etter kl 1300. post@sjolystfastlege.no

Sykmelding:                  Dersom du trenger forlengelse av sykmelding må du ha konsultasjon samtidig. Har du en kronisk sykdom og er borte fra jobben er det særdeles viktig at du ringer inn til oss og melder fra slik at vi får dokumentert fraværet ditt i journalen. Bruk ikke e-post til dette. Nye regler fra NAV gjør at legen ellers ikke har anledning til å tilbakedatere sykmeldingen din til den dagen du faktisk var syk.

Legeattest:                    Ved alle legeattester inkl førerkortfornyelse må du ha legekonsultasjon først. Bestill derfor time. Bruk gjerne e-post til dette. post@sjolystfastlege.no

Henvisning:                   For henvisning til spesialist, røntgen, MR etc. må du alltid undersøkes av legen først. Bestill derfor time. Bruk gjerne e-post til dette. post@sjolystfastlege.no

Ris og ros:                       Vi vil gjerne ha tilbakemeldinger dersom det er noe du er spesielt tilfreds eller misfornøyd med. Bruk gjerne e-post til dette. rasmus@sjolystfastlege.no

Åpningstider:               Vi holder åpent på hverdager fra kl 0800-1500, i tillegg til kveldsklinikk ved behov tirsdager og torsdager.         

HUSK: ved øyeblikkelig hjelp der liv står i fare må du alltid ringe 113